Parafia Opieki Matki Bożej Bolesnej w Nowym Mieście nad Pilicą

Pośród narodów głoście chwałę Pana

GRUPY PARAFIALNE
Na terenie Parafii Opieki Matki Bożej Bolesnej w Nowym Mieście nad Pilicą działa wiele stowarzyszeń oraz grup modlitewnych, m.in.:  • Caritas
  • Koła Żywego Różańca żeńskie i męskie
  • Koło Przyjaciół Radia Maryja
  • Grupa modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące – w pierwszy poniedziałek miesiąca, Msza Święta o    17.00 i po niej spotkanie na salce parafialnej.
  • Schola i Oaza dzieci Bożych – środa o godz. 15.30 na salce parafialnej
  • Oaza młodzieżowa – piątek 17.00 Msza Święta po niej spotkanie formacyjne na salce parafialnej.  
  • Ministranci i lektorzy – spotkania w soboty o godz. 11.00 na salce parafialnej.

Parafialny Zespół Charytatywny Caritas przy parafii Opieki Matki Bożej Bolesnej w Nowym Mieście nad Pilicą powstał dzięki proboszczowi ks. Stanisławowi Lechowi w roku 1998. Zespół zajmuje się m.in:
1. Rozdawnictwem odzieży (pozyskiwanej od ludzi);
2. Organizacją wyjazdów dzieci na kolonie letnie do Spały (karty pozyskiwane z Caristas Diecezji Łowickiej);
3. Organizacją, przygotowaniem i rozdawaniem posiłków dla pielgrzymów Pieszej Pielgrzymki Warszawskiej 8. i 9. sierpnia każdego roku (ilość od 100 - 250 osób);
4. Kwestami przy kościele parafialnym w każdą niedzielę i na każdej Mszy św. w Adwencie i Wielkiego Postu dla Kościoła na Wschodzie, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i w zależności od potrzeb;
5. Organizacją i rozdawaniem paczek świątecznych ze słodyczami, które przekazuje w Wigilię Bożego Narodzenia na ostatniej Mszy św. roratniej dzieciom i osobom starszym i samotnym.
Głównym koordynatorem pracy Zespołu jest ks. Proboszcz parafii Opieki Matki Bożej Bolesnej w Nowym Mieście nad Pilicą. W Zespole pracuje 8 wolontariuszy:
1. Alicja Stawiana - przewodnicząca
2. Teodozja Grudzień - viceprzewodnicząca
3. Stanisława Wołczańska - sekretarz
4. Henryka Świerczyńska - członek
5. Marek Świerczyński - członek
6. Teresa Golińska - członek
7. Stanisław Dobrowolski - członek
8. Janusz Cupriak - członek.

Na mocy umowy 1/1/POPŻ/2017 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017 zawartej 25.08.2017 z Caritas Diecezji Łowickiej 99-400 Łowicz Stary Rynek 20, realizowanej przez OPR reprezentowanej przez ks. Dariusza Krokockiego a Parafią Opieki Matki Bożej Bolesnej z siedzibą ul. Targowa 58
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą reprezentowaną przez ks. Proboszcza Jana Widerę zwany OPL. Na podstawie ww. umowy Parafialny Zespół Charytatywny Caritas prowadzi rozdawnictwo artykułów spożywczych dostarczanych przez Caritas Diecezji Łowickiej w Łowiczu. Artykuły spożywcze są wydawane osobom z decyzją OPS w Urzędzie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

Caritas jest czynny:
poniedziałek 10.00 - 12.00
środa 13.00 - 15.00