Parafia Opieki Matki Bożej Bolesnej w Nowym Mieście nad Pilicą

Pośród narodów głoście chwałę Pana

KANCELARIA PARAFIALNA


Parafia Rzymskokatolicka
pw. Opieki Matki Bożej Bolesnej 
ul. Targowa 58
26-420 Nowe Miasto n. Pilicą
tel. 48 674 10 66

KANCELARIA  PARAFIALNA  CZYNNA: 

Poniedziałek od 09.00. - 10.00.

Środa  od 15.30 - 16.15 

Sobota od 09.00. - 10.00. 

W sprawie pogrzebu i sakramentu chorych - w każdym czasie. 
Pozostałe sprawy załatwiamy w czasie przewidzianym powyżej. 

KANCELARIA W NIEDZIELE, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA, PIERWSZE PIĄTKI  MIESIĄCA - NIECZYNNA. 


CHRZEST
Chrzty w naszym kościele udzielane są w niedzielę  podczas Mszy św o godz. 12.00. 
Chrzest dziecka powinien odbyć się w kościele parafialnym w najbliższych miesiącach po urodzeniu dziecka. Chrzest zgłaszają rodzice dziecka. Prosząc o Sakrament Chrztu świętego proszący powinni przedłożyć (zgodnie z przepisami Prawa Kościelnego) następujące dokumenty:
1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC.
2. Dane chrzestnych: imię, nazwisko, wiek, dokładny adres.
3. Jeżeli chrzest odbywa się w naszej parafii, a rodzice dziecka są spoza parafii, to konieczne jest uzyskanie pisemnego pozwolenia na chrzest od Proboszcza miejsca zamieszkania rodziców.


WARUNKI BYCIA CHRZESTNYM
Kan. 874. § 1. Kodeksu Prawa Kanonicznego: Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.
2. ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest


ZAŚWIADCZENIE DLA RODZICÓW CHRZESTNYCH
Jeżeli ktoś został poproszony o to, aby być Ojcem Chrzestnym lub Matką Chrzestną powinien udać się do kancelarii Parafii, na terenie której obecnie mieszka i poprosić o odpowiednie zaświadczenie. Zaświadczenie to oznacza, że jest się wierzącym i praktykującym katolikiem. Praktykowanie wiary oznacza regularny udział we Mszy świętej oraz przystępowanie do sakramentów świętych (Komunia święta i spowiedź). Rodzice Chrzestni powinni w czasie obrzędów Sakramentu Chrztu przystąpić do Komunii świętej. Karteczki do spowiedzi dla Chrzestnych i Rodziców wydaje parafia, w której ma odbyć się Chrzest.


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Małżeństwo sakramentalne powinno być zawierane w kościele parafialnym narzeczonej lub narzeczonego. Narzeczeni powinni stawić się osobiście w kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym ślubem i przedłożyć dokumenty wymagane przez Prawo Kanoniczne:
1. Świadectwo Chrztu świętego i Bierzmowania z adnotacją: “Do ślubu kościelnego”.
2. Świadectwo ukończenia nauk przedmałzeńskich wraz ze świadectwem udziału w spotkanich w poradnii życia rodzinnego.
3. Dokumenty z USC stwierdzające brak przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa.

POGRZEB KATOLICKI
Katolicki pogrzeb przysługuje ludziom wierzącym i praktykującym. Zgodnie z Prawem Kościelnym powinien odbyć się w parafii zamieszkania zmarłego. Przed pogrzebem w kancelarii parafialnej należy przedłożyć następujące dokumenty:
1. Akt zgonu z USC.
2. Kartę zgonu "dla administracji cmentarza".
3.Jeżeli pogrzeb odbywa się poza parafią miejsca zamieszkania osoby zmarłej, to wtedy przedstawiamy w kancelarii zgodę Ks. Proboszcza mijesca zamieszkania  na pogrzeb poza swoją parafią.
Kreator stron internetowych - strona bez programowania